Subvenții noi pentru IMM-uri în 2018, pe zona de IT

Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like sau share!

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlicii (IMM) care activeaza in tehnologia informației (IT&C) vor avea parte de alte fonduri europene, program care are la dispozitie un buget de 29 de milioane de euro. Deja a fost stabilita perioada de depunere online a proiectelor, asa ca fiti rapizi!

Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale au declarat in urma cu 3 zile lansarea apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Ideile de proiecte se depun prin mediul on-line, pe aplicația MySMIS2014, în mod continuu, în perioada 17 decembrie 2018, ora 09:00 – 14 februarie 2019, ora 17:00.

Bugetul poate fi accesat din orcare parte a tarii, chiar si în București și județul Ilfov.

Sumele pe care persoanele care acceseaza acest sprijin le vor putea primi sunt intre 500.000 de euro și 3,5 milioane de euro.  Perioada de implementare este de cel mult 36 de luni de la momentul semnarii contractului de finanțare.

In cazul fiecarui proiect se ofera fonduri amestecate, în schema de ajutor de stat și schemă de ajutor de minimis.

In total, la un proiect, intensitatea ajutorului de stat depinde de natura investițiilor, de marimea firmei precum și de zona de dezvoltare unde urmeaza sa se realizeze investiția.

In cazul in care compania micro sau mică prinde ajutoare regionale pentru investiții, ele pot acoperi cel mult 70% din valoarea eligibilă a proiectului, insa numai in cazul in care investiția se produce in zone, altele, in afara de București-Ilfov și Vest. Sumele de bani o sa fie reduse cu 20% pentru firmele mijlocii din București.

In acelasi timp, schemele de minimis acoperă până la 100% din cheltuiala eligibilă aferentă, dar exista o plafonare de pana la 200.000 de euro și la 20% din valoarea totală a proiectului.

Ghidul Solicitantului și altele SUNT AICI

Beneficiari eligibili

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC

sau

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

sau

 • Consorții (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC.

Sunt considerate proiecte strategice acele proiecte pentru care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 • 1. sunt implementate în parteneriate care încorporează IMM-uri care provin din clustere TIC diferite sau din același cluster
 • 2. se implementează în mai multe regiuni de dezvoltare a României.

Cheltuieli eligibile:

Subventiile pot fi oferite numai daca la finalul implementării din investitia va rezultat minim o aplicație / un produs / serviciu TIC inovativ realizat, inclusiv cu justificari care sa ateste aceste lucruri.

Următoarele categorii de activități, strict necesare pentru implementarea proiectului, sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului apel acțiuni (conform schemei de ajutor de stat și de minimis):

 • 1. Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 • 2. Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării);
 • 3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);
 • 4. Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 • 5. Activități aferente detașării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului;
 • 6. Activități aferente serviciilor de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării;
 • 7. Activități aferente inovării de proces și organizațională (altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis), inclusiv activități de cercetare contractuală;
 • 8. Activități aferente cercetării de piață (identificarea unor nișe de piață pentru produsul/serviciul inovativ);
 • 9. Activități necesare informării și publicității proiectului – conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 • 10. Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:

a. elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare
b. managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție)
c. obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale acțiunii
d. obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale

 • 11. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 • 12. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC;
 • 13. Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 • 14. Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VIZITATORI UNICI: