Cât va fi avansul APIA din subvenția pentru pășune?

Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like sau share!

Subvenția pe pășune va fi plătită de APIA, cu toate că unii dintre crescătorii de animale sunt ocupați deocamdată cu schemele legate de Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ). E bine de știut că, în cazul în care o schemă este blocată, aceasta nu conduce la blocarea plații relativ la întreaga cerere unică, iar dacă fermierii au pășune sau chiar teren agricol li se pot face plăți în avans, din schemele directe aprobate de Guvern sau plățile compensatorii, a spus directorul general al APIA, Adrian Pintea.

Poate cea mai importantă informație este cea legată de crescătorii de animale care au scheme de sprijin cuplat sau ajutor național tranzitoriu, plăți care deocamdată nu se pot realiza, dar care pot fi plătiți pe pășune sau dacă au teren arabil.

”În momentul în care un fermier are cererea unică atât pentru sectorul vegetal cât și zootehnie dar la zootehnie are să spunem vaci de lapte, iar APIA verifică dacă face această încărcătură la hectar spre exemplu la pășuni, categoric că poate lua avans strict pe partea de vegetal. La fel și pe celelalte scheme. La fel spre exemplu avem la plățile compensatorii, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a fost pus un cuantum zero astfel încât fermierii să poată lua celelalte scheme și schema aceasta în momentul în care va fi la plata finală să poată lua banii. De aceea nu am mers pe ideea în care dacă are și vegetal și bovină blocăm fermierul să nu mai ia nimic în avans și să ia cu totul în momentul în care intră la plata finală”, a explicat Adrian Pintea în cadrul unui interviu.

Prin urmare, crescătorii de animale vor primi avansul împreună cu celălalte schemele aprobate de Guvern, respectiv:

 • Schema de plată unică pe suprafață – SAPS: 95,4751 euro/ha, echivalentul a 472,3630 lei/ha;
 • Plata redistributivă: – primul interval 1-5 ha, inclusiv: 5 euro/ha, echivalentul a 24,7375 lei/ha,  al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha, inclusiv: 48,1457 euro/ha, echivalentul a 238,2008 lei/ha;
 • Plata pentru înverzire: 57,8931 euro/ha, echivalentul a 286,4261 lei/ha;
 • Plata pentru tinerii fermieri: 40,4514 euro/ha, echivalentul a 200,1333 lei/ha.

Plata avansului se plătește fermierilor până la 70% din cuantumul fiecărei scheme stabilite. Schemele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9475 lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2021 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C/398/7/01.10.2021.

Crescătorii de animale vor primi 85% în avans din schemele compensatorii, buget FEADR, adică:

Măsura 10 – Agro-mediu şi climă:

 • Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an;
 • Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1): varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 100 euro/ ha/an; varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 euro/ha/an.
 • Pachetul 3 – Pajişti importante pentru păsări: Subpachetul 3.1 – Crex crex: varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 euro/ha/an; varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an. Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus: varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha/an; varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha/an.
 • Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 euro/ha/an;
 • Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.): varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an; varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an.
 • Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an.
 • Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina): sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică – 200 euro/ha/an, sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică cu 2 variante: varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică – 269 euro/ha/an, varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică – 190 euro/ha /an
 • Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 euro/ha/an
 • Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda) sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda):
 • varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 euro/ha/an, varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil – 100 euro/ha/an, sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda), varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 269 euro/ha/an, varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 190 euro/ha/an, varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 169 euro/ha/an.
  Măsura 11 – Agricultură ecologică (M.11) (cf. Art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările ulterioare)

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică:

 • Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an;
 • Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an;
 • Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
 • Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro /ha/an;
 • Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
 • Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică: – varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 – 143 euro/ha/, varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – aplicabilă în zonele eligibile M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 – 39 euro/ha/an

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică:

 • Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218 euro /ha/an;
 • Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecologică – 431 euro/ha/an;
 • Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442 euro /ha/an;
 • Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479 euro /ha/an;
 • Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an;
 • Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în agricultură ecologică:
  -varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 – 129 euro/ha/an
  -varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – aplicabilă în zonele eligibile M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 – 73 euro/ha/an.

Plăţile pentru schemele finanțate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8683 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/03.

Important: Doar sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ) pentru ovine/caprine va fi autorizată la plata avansului, din sectorul zootehnic, pentru care s-a stabilit un cuantum de 17,2430 euro/cap animal adică 85,3097 de lei. În avans oierii vor fi achitați cu 70 la sută din această sumă, adică 59,7168 lei/cap de animal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VIZITATORI UNICI: