Condițiile pentru a primi finanțare în cazul investițiilor în EXPLOATATII AGRICOLE

Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like sau share!

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul submasuri (fondurile europene pentru INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE) este de a promova investitiile in cresterea competitivitatii exploatatilor agricole, prin utilizarea unor utilaje si echipamente moderne in comparatie cu agricultura practica azi, precum si investitiile destinate modernizarii fermei (mai ales pentru cele cu dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

Conditiile de eligibilitate pot fi dovedite numai daca acesta se prezinta in cadrul Studiului de fezabilitate cu toate informatiile cerute, inclusiv documentele justificative.

Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili, iar investitia trebuie sa fie destinata unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard).

Deci, numai daca investitia dvs. se incadreaza in una din urmatoarele:

  • Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de aplicare;
  • Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor;
  • Investitii in infiintarea/ inlocuirea plantatiilor pentru strugurii de masa si alte culturi perene;
  • Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii si investitii de conformare cu noi standarde in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie;
  • Infiintarea si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
  • Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in infiintarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma).
  • Investitii in infiintarea si/ sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara intr-un proiect de investitii la nivel de ferma;
  • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
  • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/ sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricola si/ sau forestiera atât din ferma proprie cât si din afara fermei), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
  • Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. UE 1305/2013;

Solicitantul trebuie sa arate ca va asigura cofinantarea investitiei, iar viabilitatea economica a investitiei trebuie si ea sa fie arata pe baza documentatiei tehnicoeconomice.

Pentru oricare dintre acestea in care proiectul mentioneaza si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea se vor incadra in categorie numai de daca sunt respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii”.

Solicitantul va arata si ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu este de 4 ori valoarea sprijinului cerut. In cazul procesarii la nivel de ferma, materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VIZITATORI UNICI: